Våra medarbetare


 
Torgny Palm
Titel: Advokat
Språk: Svenska och engelska
Telefon: 0455-38 31 80
Mobil: 0708-55 11 77
 
Tommy Nilsson
Titel: Advokat och civilekonom
Språk: Svenska, engelska och tyska
Telefon: 0455-38 31 80
Mobil: 0706-57 87 78
  
Samuel Ålöw
Titel: Advokat
Språk: Svenska och engelska
Telefon: 0455-38 31 80
Mobil: 0739-36 12 69

 
 
Isak Jakobsson
Titel: Advokat
Språk: Svenska och engelska
Telefon: 0455-38 31 80
Mobil: 0738-22 37 18
 
Edvin Jasarevic
Titel: Jurist
Språk: Svenska, engelska, bosniska, kroatiska och serbiska
Telefon: 0455-38 31 80
Mobil: 0723-36 57 31


 
Carol Mäder
Titel: Ekonom/Sekreterare
Språk: Svenska, engelska och tyska
Telefon: 0455-38 31 80