Våra medarbetare


 
Torgny Palm
Titel: Advokat
Språk: Svenska och engelska
Telefon: 0455-38 31 80
Mobil: 0708-55 11 77
 
Tommy Nilsson
Titel: Advokat och civilekonom
Språk: Svenska, engelska och tyska
Telefon: 0455-38 31 80
Mobil: 0706-57 87 78
  
Samuel Ålöv
Titel: Jurist
Språk: Svenska och engelska
Telefon: 0455-38 31 80
Mobil: 0739-36 12 69


 
Lea Rovinski
Titel: Jurist
Språk: Svenska, engelska och serbokroatiska
Telefon: 0455-38 31 80
Mobil: 0735-81 55 07
 
Carol Mäder
Titel: Ekonom/Sekreterare
Språk: Svenska, engelska och tyska
Telefon: 0455-38 31 80